Friday, March 2, 2012

Bilangan Romawi

No comments :
Bilangan Romawi adalah lambang bilangan yang menggunakan bilangan Romawi
Dalam penulisannya
  • Tabel bilangan RomawiCara penulisan Bilangan Romawi :
1. Sistem pengulangan:
Pengulangan dilakukan pling banyak 3 kali.
Lambang bilangan Romawi yang dapat diulang adalah : I, X, C dan M.
Lambang bilangan Romawi V, L dan D tidak boleh diulang.
Contoh pengulangan:
  • I = 1 C = 100
  • II = 2 CC = 200
  • III = 3 CCC = 300
  • X = 10 M = 1000
  • XX = 20 MM = 2000
  • XXX= 30 MMM = 3000
2. Sistem Pengurangan :
Apabila bilangan Romawi yang di sebelah kiri lebih kecil daripada yagn sebelah kanannya, maka bilangan yang disebelah kanan dikurangi dengan bilangan yang di sebelah kirinya . Pengurangan ini hanya dapat dilakukan 1 kali.
Contoh :
IV = 5 – 1 = 4
IX = 10 – 1 = 9
XL = 50 – 10 = 40
XC = 100 – 10 = 90
CD = 500 – 100 = 400
CM= 1000 – 100 = 900
3.Sistem Penjumlahan
Apabila bilangan Romawi diikuti dengan bilangan Romawi yang sama atau lebih kecil, maka bilangan Romawi tersebut harus ditambahkan.. Penjumlahan ini hanya dapat dilakukan paling banyak 3 angka.
Contoh :

  • VI = 5 + 1 = 6
  • VII = 5 + 2 = 7
  • VIII = 5 + 3 = 8
  • XI = 10 + 1 = 11
  • XII = 10 + 2 = 12
  • XIII = 10 + 3 = 13
  • XV = 10 + 5 = 15
  • XVI = 10 + 6 = 16
  • LX = 60 + 10 = 60
  • CL = 10 + 50 = 60
  • DC = 500 + 100 = 600
  • MD = 1000 + 500 = 1500
4. Sistem Gabungan :
Gabungan antara sistem pengurangan dan penjumlahan :
Contoh :
  • XIV = 10 + (5-1) = 14
  • CXLIV = 100 + (50-10) + (5-1) = 144
  • CMXCVII = (1000 – 100) + (100 -10) + 7 = 997

No comments :

Post a Comment