Friday, March 2, 2012

Bilangan Romawi

No comments :
Bilangan Romawi adalah lambang bilangan yang menggunakan bilangan Romawi
Dalam penulisannya
 • Tabel bilangan RomawiCara penulisan Bilangan Romawi :
1. Sistem pengulangan:
Pengulangan dilakukan pling banyak 3 kali.
Lambang bilangan Romawi yang dapat diulang adalah : I, X, C dan M.
Lambang bilangan Romawi V, L dan D tidak boleh diulang.
Contoh pengulangan:
 • I = 1 C = 100
 • II = 2 CC = 200
 • III = 3 CCC = 300
 • X = 10 M = 1000
 • XX = 20 MM = 2000
 • XXX= 30 MMM = 3000
2. Sistem Pengurangan :
Apabila bilangan Romawi yang di sebelah kiri lebih kecil daripada yagn sebelah kanannya, maka bilangan yang disebelah kanan dikurangi dengan bilangan yang di sebelah kirinya . Pengurangan ini hanya dapat dilakukan 1 kali.
Contoh :
IV = 5 – 1 = 4
IX = 10 – 1 = 9
XL = 50 – 10 = 40
XC = 100 – 10 = 90
CD = 500 – 100 = 400
CM= 1000 – 100 = 900
3.Sistem Penjumlahan
Apabila bilangan Romawi diikuti dengan bilangan Romawi yang sama atau lebih kecil, maka bilangan Romawi tersebut harus ditambahkan.. Penjumlahan ini hanya dapat dilakukan paling banyak 3 angka.
Contoh :

 • VI = 5 + 1 = 6
 • VII = 5 + 2 = 7
 • VIII = 5 + 3 = 8
 • XI = 10 + 1 = 11
 • XII = 10 + 2 = 12
 • XIII = 10 + 3 = 13
 • XV = 10 + 5 = 15
 • XVI = 10 + 6 = 16
 • LX = 60 + 10 = 60
 • CL = 10 + 50 = 60
 • DC = 500 + 100 = 600
 • MD = 1000 + 500 = 1500
4. Sistem Gabungan :
Gabungan antara sistem pengurangan dan penjumlahan :
Contoh :
 • XIV = 10 + (5-1) = 14
 • CXLIV = 100 + (50-10) + (5-1) = 144
 • CMXCVII = (1000 – 100) + (100 -10) + 7 = 997

No comments :

Post a Comment